Društvo lastnikov gozdov Prekmurja
Gornji Petrovci 31d
9203 Gornji Petrovci

Aktualno

27.09.2023

Skromna udeležba na strokovni ekskurziji

V torek, 26. septembra smo uresničili še eno točko letošnjega programa našega društva, strokovno ekskurzijo na sejem gozdarske opreme in ...
29.06.2023

Tradicionalni piknik DLGP je uspel

V nedeljo, 25. junija smo pri piceriji Cimešter v Kovačevcih prišpravili naš tradicionalni društveni piknik. Okrog dvajset članov in njihovih...

Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
 
Opravili smo volilno letno skupščino
29.01.2012

20. januarja smo v Gornji Petrovcih opravili volilno letno skupščino Društva lastnikov gozdov Prekmurja. Zapisnik skupščine najdete v rubiriki "Obvestila članom", tu pa vse člane samo posebej opozarjamo na to, da se bliža prva strokovna ekskurzija, ki bo 9. februarja na dan odprtih vrat letošnje dražbe kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu. Še vedno se lahko prijavite našemu tajniku Jožefu Ciganu, s sabo lahko vzamete tudi družinske člane. Za člane je prispevek za avtobusni prevoz 5, za nečlane pa 10 evrov. Obenem napovedujemo drugo strokovno ekskurzijo, ki bo 26. maja na evropsko tekmovanje dijakov in študentov v gozdarskih veščina v Postojni. Tudi za to ekskurzijo že zbiramo prijave.

predsednik DLGP

Jože Pojbič

 
 
Vabljeni na ekskurzijo na dan odprtih vrat dražbe v Slovenj Gradcu
24.01.2012
Prva letošnja strokovna ekskurzija Društva lastnikov gozdov Prekmurja je že zelo blizu. V četrtek, 9. februarja bomo namreč šli na dan odprtih vrat letošnje, šeste po vrsti dražbe kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu, na kateri je bilo naprodaj tudi okrog 17 kubičnih metrov hlodov naših članov. Za izlet se lahko še prijavite pri tajniku Jožetu Ciganu (041-657-833). Članski prispevek za stroške avtobusa je 5 evrov, prisedejo pa lahko tudi družinski člani ali prijatelji, ki bodo za prevoz prispevali 10 evrov.
 
 
Vabilo na volilno letno skupščino DLGP
15.01.2012
V A B I L O

Vse člane Društva lastnikov gozdov Prekmurja vabim na volilno letno skupščino, ki bo v petek, 20.januarja 2012 ob 18. uri v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih. Pred skupščino bo predstavitev sitema certificiranja zasebnih gozdov.
Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev
2.Sprejem dnevnega reda
3.Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu
4.Letni obračun – finančno poročilo blagajnika
5.Poročilo predsednika nadzornega odbora
6.Poročilo predsednika častnega razsodišča
7.Volitve novega vodstva in organov društva
8.Sklep o višini članarine za leto 2012
9.Predlog programa dela društva za leto 2012
10.Predlog letnega proračuna za leto 2012
11.RaznoPredsednik DLGP
Jože Pojbič
 
 
Tudi letos bomo sodelovali na dražbi kakovostnega lesa
19.12.2011
Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline bosta tudi to zimo pripravili dražbo kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu. Znova bo na dražbi sodelovalo tudi naše društvo s tem, da bomo za vse zainteresirane lastnike organizirali prevzem lesa in prevoz v Slovenj Gradec. Kdor ocenjuje, da ima kakšen resnično kakovosten hlod, naj pokliče tajnika društva Jožefa Cigana (041-657-833) ali blagajnika Daniela Zorka (o41-681-421). Tudi letos bo verjetno, tako kot že nekaj let doslej, najbolj iskan les goskega javorja, oreha, verjetno tudi češnje. Lansko leto je odlično ceno dosegel tudi les slive, hrast dosega solidno ceno le, če je zelo kakovosten.
Vsi zainteresirani čimprej pokličite Jožefa Cigana ali Daniela Zorka, ker je treba 15. januarja hlodovino že odpeljati v Slovenj Gradec.

Jože Pojbič

 
 
Sejem Austrofoma je za nami
04.11.2011
Maloštevilni člani Društva lastnikov gozdov Prekmurja smo si oktobra kljub zelo slabemu vremenu vendarle ogledali letošnji avstrijski sejem gozdarske mehanizacije na prostem Austrofoma na območju cistercijanskega samostaja Rein pri Gradcu.
  Na krožni poti skozi gozd je različno mehanizacijo prikazovalo 70 razstavljalcev, na mini sejmu v "Austrofoma vasi" smo si ogledali 55 različnih stojnic, posebej pa je bila pripravljena razstava Bioenergija o pridobivanju energije iz lesne biomase. Sejem je vsaka štiri leta, vendar letos v primerjavi s tistim izpred štirih let bistvenih novosti v opremi in mehanizaciji za delo v gozdu ni bilo. Očitno se kriza pozna tudi na področju razvoja in proizvodnje novih naprav in opreme na tem področju.

predsednik DLGP
Jože Pojbič
 
 
Jožica in Jože Bovha najlastnika gozdov v Pomurju za leto 2011
19.06.2011

Obrazložitev ZGS OE Murska Sobota ob izboru letošnjih najbolj skrbih lastnikov gozda v Pomurju:

NAJSKRBNEJŠI POMURSKI LASTNIK GOZDA V LETU 2011

 

 

Jože in Jožica Bovha živita v hriboviti vasici Sela pri Podčetrtku na Kozjanskem. Svoje gozdove v Pomurju sta pridobila leta 1995 z nakupom denacionaliziranih gozdov soboške rodbine Dobray v k.o. Vučja gomila. Skupaj sta tako lastnika 144 ha gozdov na gričevnatem in jarkastem območju med Selom, Bogojino in Čikečko vasjo v Gozdnogospodarski enoti Vzhodno Goričko. Poleg gozdov v Prekmurju je Jože tudi lastnik 70 ha gozdov na Štajerskem.

 

Nosilna drevesna vrsta v njunih starejših sestojih je bukev, kateri je v manjšem obsegu primešan rdeči bor. Na starejših borovih drevesih so pogosto vidni znaki smolarjenja, ki je bilo v teh gozdovih prisotno v povojnih letih. Ostanek smolarjenja je tudi Smolarska koča, ki jo je Jože leta 2008 obnovil tako, da je v njej možno manj zahtevnemu obiskovalcu tudi prenočiti. Jože je del s smolarjenjem poškodovanih borov odstranil, najvitalnejše pa pustil kot svojevrstno vez med preteklostjo in sedanjostjo. Problem in hkrati težišče gospodarjenja v gozdovih Jožeta in Jožice Bovha predstavljajo slabo negovani mlajši nasadi rdečega bora, ki so statično (snegolom) in biološko (prenamnožitve škodljivcev) nestabilni. Jože je po izobrazbi univ. dipl. inženir gozdarstva, zato mu poznavanje gozdarstva in uvajanje sodobnih tehnologij pri gospodarjenju z gozdovi ni tuje. V letu 2009 in 2010 se je zaradi bistveno večje učinkovitosti in varnosti odločil, da v nenegovanih mlajših drogovnjakih rdečega bora izvede redčenja s strojno sečnjo. Znak dobrega sodelovanja z Zavodom za gozdove Slovenije so bile dobro načrtovane in označene sečne poti pred izvedbo strojne sečnje. Poškodbe na gozdnih tleh in gozdnem drevju so bile zaradi dobre priprave in izvedbe del neznatne.

 

V letu 2010 je bilo v gozdovih Jožeta in Jožice Bovha v Vučji gomili posekano 430 m3 lesa. Lastnika se zavedata, da je sečnja negovalni ukrep, zato so sečnje usmerjene v izboljšanje kvalitete in stabilnosti mlajših borovih gozdov ter učinkoviti naravni obnovi zrelih sestojev. V letu 2010 je bilo zato izvedenih za 60 arov nege mladja in 8,80 ha nege drogovnjaka.

 

Jože in Jožica se kot lastnika zavedata tudi pomena dobre cestne povezave, zato sta kljub plačanim pristojbinam za gozdne ceste, k rednemu letnemu vzdrževanju, prispevala svoja lastna sredstva, da je bila gozdna cesta na »Babušove njive«, ki je glavna dostopna prometnica do njunega gozda, stalno dobro prevozna.

 

Jože je z okoliškimi prebivalci hitro navezal prijateljske stike, poleg članstva v LD Podčetrtek se je včlanil tudi v LD Bogojina, in je tudi dolgoletni član prostovoljnega gasilskega društva Sela-Verače-Virštajn.

 

Tradicija gospodarjenja z gozdovi je v družini Bovha že zelo dolga, vendar pa to ni Jožetova edina aktivnost. Razen v gozdu, najdemo Jožeta velikokrat tudi v njegovem vinogradu, kjer letno pridela okrog 2.000 litrov vina. Razumljivo je tudi, da strop Jožetove »gorce« krasijo klobase, ki so tudi plod njegovega dela.

 

Ker za vsakim uspešnim moškim (ponavadi) stoji vsaj tako uspešna ženska, zaradi vsega navedenega, območna enota Murska Sobota podeljuje Jožetu in Jožici Bovha naziv Najbolj skrbni pomurski lastnik gozda v letu 2011.

 
 
Prvi zbor lastnikov gozdov Pomurja uspel
19.06.2011
Zbor lastnikov gozdov Pomurja minulo nedeljo je več kot uspel. Zbralo se je lepo število od 500 vabljenih največji pomurskih gozdnih posestnikov, ki imajo več kot 5 ha gozda. Zbranim so organizatorji predstavili čezmejni projekt biomasnih centrov SOBIO, v katerem z Zvezo lastnikov gozdov avstrijske Štajerske sodelujejo tudi slovenski partnerji - ZGS OE Murska Sobota, društvo Mozaik in RRA Mura. V okviru projekta pri društvu Mozaik že deluje ekipa težje zaposljivih posameznikov, ki so se usposobili za delo v gozdu in opravljajo ta dela v dogovoru z lastniki gozdov.
Na zboru je svoje razmišljanje o tem, kako boljše mobilizirati lesno maso iz pomurskih gozdov, predstavil vodja murskosoboške enote ZGS Štefan Kovač. Zaradi obsežnosti njegovega prispevka ga objavljamo v rubriki "O gozdu in gozdarstvu." Vsem lastnikom priporočamo, da si njegovo razmišljanje preberete.
Del prfograma zbora lastnikov gozdov v Šalovcih je bilo tudi letošnje izbirno pomursko tekmovanje v delu z motorno žago in z nakladalno napravo na gozdarski prikolici. Zmagovalec tekmovanja z motorno žago je bil Gregor Bec mlajši, na tekmovanju z nakladalno napravo pa je zmagal Dejan Horvat.
Ob tej priložnosti je Zavod za gozdove Slovenije OE MUrska Sobota razglasil tudi najskrbenjša lastnika gozda v Pomurju. To sta postala Jožica in Jože Bouha.
J. P.
 
 
Predavanje dr. Teodore Petraš
27.05.2011
V petek, 20. maja je bilo v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih prvo strokovno predavanje iz letošnjega programa dela DLGP. Dr. Teodora Petraš iz murskosoboškega Zavoda za zdravstveno varstvo je zbranim članom in nekaj nečlanom predavala o nevarnostih, ki na človeka prežijo v naravi - o zajedalcih in boleznih, ki jih prenašajo različne živali in ki so nevarne za človeka. Najdlje se je zadržala pri klopih in pri obeh boleznih, ki ju klopi prenašajo, pri klopnem meningoencefalitisu in pri boreliozi. Opozorila je, da  je klopov v naravi vse več in da je zato pri gibanju v naravi treba biti peviden - primerno se je treba zaščititi z obleko ali sredstvi za odganjanje , po povratku domov pa se je treba temeljito pregledati. Če najemo klopa, ki se je že zaril v kožo, še ne pomeni, da smo že okuženi. Za njegovo odstranitev pa ni treba uporabljati nobenih olj, alkohola ali lepil, kot to počnejo nekateri, ampak je treba klopa z ozko pinceto prijeti pri glavi in ga počasi izvleči navpično iz kože.
J.P.
 
 
V Markovcih je bil znova prikaz kmetijske in gozdarske mehanizacije
27.05.2011
Podpredsednik Društva lastnikov gozdov Prekmurja in župnik v Markovcih in Gornjih Petrovcih Dejan Horvat je ta mesec pri župnišču v Markovcih pripravil že tretji prikaz kmetijske in gozdarske mehanizacije. Na prikazu je bilo mogoče videti novosti z obeh področij, lastnikom gozdov pa je bil seveda najzanimivejši del z gozdarsko mehanizacijo. Tu je bilo mogoče videti rezalno - cepilni stroj za drva, prevozno tračno žago, sekalnike za sekance, gozdarske prikolice z dvigali in manjši propomoček za žaganje debel na terenu, ki ga je kot novost predstavil Franc Ažman.
J. P.
 
 
Spletna stran ponovno živa
20.05.2011
Spoštovani obiskovalci spletne strani Društva lastnikov gozdov Prekmurja ste zagotovo opazili, da je bila stran v zadnjem času "mrtva". Iz objektivnih razlogov je nismo uspeli osveževati. Sedaj ovir več ni in spet boste lahko sproti spremljali naše delo in dogajanje v zvezi z gozdovi in lesom.

Jože Pojbič
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se